دفتر مشاورۀ موارد افراط گرایی مشاوره، پیشگیری، دخالت

ما کی هستیم و چرا شما میتوانید به ما اعتماد کنید

ما، گروهی از مشاوران موارد افراط گرایی هستیم که شما میتوانید در نخستین مرحله، ما را مخاطب خود قراردهید اگر:

شما پی بردید که فرزند شما، دوست شما، همکلاسی شما، یا یکی از آشنایان جوانسال شما، میتواند به یکی از گروه های مذهبی تندرو یا به یکی از گروه های سیاسی افراطی بپیوندد. یا اگر احساس کردید که این افراد، از افکار و اندیشه های راستگرایان افراطی، یا مسلمانان تندرو هواداری میکنند.

ما، گروهی (تیمی) هستیم که علاوه بر تخصص های گوناگون, تجاربی در مشاوره داریم. ما, به زبانهای: ترکی، آلمانی، انگلیسی، عربی و فارسی گفتار میکنیم.

ما، به حرف های شما گوش میدهیم، به پرسش های شما پاسخ میدهیم و همراه با شما، راهی را که لازم است در پیش بگیریم، به مشاوره میگذاریم.

کمک به وابستگان و افرادی که در رابطه هستند

آیا، فرزند شما، بطور ناگهانی سبک زندگی معمولی خود را تغییر میدهد، یا سرگرمی ها و دوستان خود را کنارمیگذارد؟ آیا، او میخواهد بطور ناگهانی، دیگر با دوست خوب خود رابطه ای نداشته باشد؟ آیا، یک همکلاسی نقطۀ نظرهای تندروانه پیدا میکند؟ آیا، فرزند شما، گوشه گیری میکند و شما نگران این هستید که رابطۀ تان با او قطع شود؟

مادران، پدران، وابستگان، دوستان و معلمان، در چنین وضعیت بسیار جدی، مهمترین طرف صحبت و مشاوره هستند. اغلب، اینها نخستین کسانی هستند که پی میبرند، اگر در انسان های جوانسال تغییراتی پدید آید، دچار مخاطره میشوند، اگر آنها به تندروی بپردازند.

ما، تیم مرکز مشاورۀ موارد افراط گرایی در خدمت شما هستیم، اگر ...

... شما پی ببرید که وابستگان شما، بطور ناگهانی تغییر رویه میدهند و از خود چیزی بروز نمیدهند،

... شما ترس از این دارید که فرزندتان به یک گروه تندرو پیوسته است،

... شما نامطمئن هستید که آیا در معرض خطر یک تهدید واقعی هستید،

... شما این احساس را دارید که نمیتوانید دراین باره با کسی صحبت کنید.

هدف های ما

ایجاد یک منبع اطلاعاتی به پرسش های افراط گرایی

مک رسانیدن برای شناخت خطرات واقعی

بجریان انداختن یک پشتیبانی جامع برای یک فرایند ملایم سازی فراگیر در جامعه.

اقدامات ما

عرضه داشتن مشاورۀ فراگیر برای وابستگان و افراد مرتبط


* با مشاورۀ تلفنی، شخصی و مشاوره از طریق کمپیوتر، افراد مذکور را پشتیبانی میکنیم تا، شناخت پیدا کنند، وضعیت را درست ارزیابی کنند و تشخیص دهند، به پرسش هایشان پاسخ میدهیم و کمکشان میکنیم.

آموزش تعداد کثیری از افراد  فعال برای مواردی ویژه


* گوناگونی – مراوده و مصاحبت سازنده با تفاوت ها

* تندروی بااشتیاق مذهبی، مانند: اسلامپرستی، سلفیگری، جهادیون- گروه بندی های ایدئولوژیست، استنباطی و نمادگرا.

* تندروی با تمایلات سیاسی مانند تندروان راستگرا، نازیها – گروه های ایدئولوژیست، تاریخ و نمادگرا.

* نژادپرستی، ضدیهود و ضداسلام.

با ما تماس برقرار کنید!

ما برای شما، براساس نیازهای شما، آموزش های شخصی مطابق نیاز و دوره های آموزشی ترتیب میدهیم.

کار شبکه ای و ایجاد بنیان کارشناسی


* معاوضۀ منظم کارشناسان متخصص

* راهکارهای مشترک در رابطه با روشنگری تندروی.

* پشتیبانی در ایجاد ساختارهای مشاوره و شبکه های کاری در مناطق محلی.

به ما مراجعه کنید و به ما اطمینان داشته باشید!

ساعات کار ما برای شما: از دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 تا 15:00 برای مراجعۀ شخصی، درغیراینصورت به تلفن شما در روزهای کاری هفته، ظرف 24 ساعت پاسخ میدهیم. شما از هرجای اتریش، میتوانید مجانی, بینام و نام محفوظ به ما تلفن کنید.

ما با این شماره آماده باش هستیم:

0800202044

نشانی ایمیل:Email: office@beratungstelleextremismus.at  

با کمال میل، با شما برای مصاحبت شخصی قرار میگذاریم و با شما دیدار میکنیم.

 

FAQs on the Extremism Information Centre

.This Text in German, EnglishTurkish and Arab